Hướng dẫn cập nhật serial number chứng thư số mới vào iHTKK In
Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 10:48

Cắm USB token vào máy tính

Đăng nhập vào www.kekhaithue.gdt.gov.vn (dùng trình duyệt Internet Explorer)

Vào TÀI KHOẢN/ Thay đổi thông tin -> nhấn vào “nhập lại số serial” -> nhấn “OK” ->

Nhập mã pin của USB Token -> nhấp “Chấp nhận”.

Đến khi hiện thông báo “Bạn đã thay đổi thông tin thành công” -> quá trình cập nhật hoàn tất.

-> Doanh nghiệp sử dụng USB token gửi tờ khai qua mạng bình thường. ./.

 

Tin tức - Sự kiện

HỖ TRỢ KỸ THUẬT DC


(04)3573 9160 (máy lẻ 121)

(04)3573.9160 (máy lẻ 122)

HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHỮ KÝ SỐ


(04)3573 9160 (máy lẻ 116)

(04)3573 9160 (máy lẻ 117)

HỖ TRỢ KINH DOANH


(04)3573 9160 (máy lẻ 118)