Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng Print
Tuesday, 14 June 2011 09:48

Viết tắt: NNT - Người nộp thuế;  KTQM - Khai thuế qua mạng;  CQT - Cơ quan thuế

Đây là hướng dẫn cơ bản KTQM, NNT làm theo hướng dẫn sau:

Truy cập vào

http://kekhaithue.gdt.gov.vn

để tải các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Chú ý:

Sử dụng duy nhất trình duyệt Internet explorer

(Không dùng Mozila FireFox  , Chrom , ….)

Cài đặt hoàn thành các phần mềm : Converter, Cute PDF Writer, Java Plug-in, Adobe Reader (khuyến cáo cập nhật phiên bản mới nhất)

Để gõ tiếng việt trên phần mềm HTKK, cài bộ gõ unikey phiên bản mới nhất, vào bảng điều khiển -> mở rộng;

sử dụng tùy chọn “sử dụng clipboard cho Unicode

Một số quá trình như upload tờ khai, đăng nhập … (liên quan đến mạng), không có kết quả như dự kiến (mạng báo lỗi quá tải, time out,…),

nguyên nhân có thể do hệ thống server khai thuế qua mạng quá tải -> Tắt trình duyệt web và thử khai thuế lại lúc khác.

 

Hướng dẫn nộp tờ khai + đính kèm phụ lục cho tờ khai qua mạng

0. Cắm USB Token vào máy tính: Nếu máy tính không tự động cài đặt drrver cho USB Token thì vào my computer

click đúp vào ổ đĩa của CA2 để cài đặt

Nếu khi cắm USB Token vào máy tính, nhưng chưa nhận USB Token, click vào biểu tượng ngoài màn hình desktop

để kích hoạt trạng thái USB Token luôn làm việc với máy tính.

1. Tạo tờ khai (định dạng .PDF)  bằng cách dùng lệnh IN trong HTKK 3.1.3, chọn máy in ảo là

cute PDF writer + số bản in: 1 + Trang in: để trống

Riêng đối với tờ khai 01/GTGT ở phần Trang in điền: 1 và tạo bảng kê (định dạng Excel)  bằng cách dùng lệnh

KẾT XUẤT trong HTKK 3.1.3.

2. Đăng nhập vào hệ thống khai thuế qua mạng bằng định danh và mật khẩu mà cơ quan thuế đã gửi Email cấp cho đơn vị

3. Sau khi đăng nhập thành công, vào TÀI KHOẢN -> tiến hành đăng ký loại tờ khai (những loại tờ khai sẽ nộp cho CQT)

bằng cách tick vào nút chọn ứng với từng loại tờ khai trên danh sách -> Tiếp tục -> Chấp nhận

Sau khi đã đăng ký tờ khai NNT có thể sử dụng trực tiếp chức năng “KÊ KHAI TRỰC TUYẾN”  ngay trên giao diện của website kê khai thuế qua mạng

Chú ý:

NNT đăng ký loại tờ khai chỉ một lần duy nhất và dùng cho toàn bộ quá trình

NNT nếu đăng ký nhầm loại (tờ khai, loại kỳ kê khai …) NNT có thể đăng ký ngừng loại tờ khai đó sau đó đăng ký lại mẫu đó theo chỉ tiêu phù hợp

 

4. NỘP TỜ KHAI : Chọn NỘP TỪ KHAI , chờ cho 3 nút (Chọn tệp tờ khai + Ký điện tử + Xác nhận) hiện rõ lên

-> click chọn tệp tờ khai, đường dẫn đến tờ khai PDF đã tạo ở bước 1 -> Ký điện tử (nhập mã PIN của USB Token)

-> Xác nhận gửi tờ khai lên thuế -> Upload tờ khai xong, ấn gửi tờ khai. Khi có thông báo

danh sách tờ khai đã gửi thành công tới cơ quan Thuế” -> quá trình gửi tờ khai lên CQT đã hoàn thành

 

Đối với tờ khai 01/GTGT cần đính kèm bảng kê, NNT làm thêm bước 5. Các tờ khai còn lại làm chỉ cần gửi  file PDF (đến bước 4)

 

5. GỬI BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM: chọn TRA CỨU -> ấn tra cứu , hiện ra danh sách các tờ khai đã gửi,

tìm tờ khai  đã gửi ở bước 1, ở cuối dòng có biểu tượng mũi tên xanh hướng lên trên , click vào biểu tượng đó

-> hiện ra giao diện mới, chờ cho mấy nút như ở bước 4 rõ lên, “chọn tệp phụ lục” chọn tệp bảng kê Excel đã tạo ở bước 1

-> ký điện tử -> xác nhận -> gửi phụ lục (thao tác giống như GỬI TỜ KHAI PDF)

MỘT SỐ LƯU Ý GẶP PHẢI KHI KHAI THUẾ QUA MẠNG

TH1: NNT vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó Click chuột vào nút đăng nhập:

-       NNT sẽ thấy xuất hiện thông báo như sau :

 

-       NNT click chuột vào :

-       Nếu xuất hiện màn hình :

-       NNT click chuột vào nút Yes để đăng nhập ứng dụng.

TH2. Khi xuất hiện thông báo:

NNT chọn “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run” nếu không sẽ gặp lỗi khi ký điện tử và upload file.

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT DC


(04)3573 9160 (máy lẻ 121)

(04)3573.9160 (máy lẻ 122)

HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHỮ KÝ SỐ


(04)3573 9160 (máy lẻ 116)

(04)3573 9160 (máy lẻ 117)

HỖ TRỢ KINH DOANH


(04)3573 9160 (máy lẻ 118)